Saturday, 15 June 2024

ระบบกันซึมแบบแผ่น PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ทำระบบกันซึมแบบแผ่น PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) ของ Evalon หนา 1.5 มม. พร้อมแผ่น Polyester และกาวในตัว


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง