Thursday, 25 April 2024

สระว่ายน้ำ มีกี่ระบบ

เรื่องสระว่ายน้ำ หากจะเริ่มต้นหาข้อมูลในมุมมองของ Designer จะต้องเลือกจากรูปลักษณ์ของสระที่ต้องการตามแบบที่จินตนาการไว้ ดังนั้น ควรจะต้องรู้จักระบบหลักๆของสระว่ายน้ำ และต้องไม่เข้าใจผิด เรียกระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ว่าเป็นระบบสระว่ายน้ำ ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “สระว่ายน้ำระบบเกลือ” หมายถึง สระว่ายน้ำที่ใช้เกลือมาฆ่าเชื้อโรคในน้ำ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ใช้ระบบไหน skimmer หรือ over flow ซึ่งทั้งสองระบบ ให้ภาพลักษณ์ของสระว่ายน้ำที่ต่างกัน และยังต้องการองค์ประกอบต่างๆที่ไม่เหมือนกันอีก

1.ระบบของสระว่ายน้ำ

Skimmer

1.1 ระบบ Skimmer ไม่ต้องมีถังน้ำสำรอง ใช้พื้นที่น้อยกว่า ผิวน้ำจะต่ำกว่าขอบบ่อ 15-20 ซม. ทำสระแบบ Infinity Edge Pool ไม่ได้


over flow

1.2 ระบบน้ำล้น (Over Flow) ต้องมีถังน้ำสำรอง ใช้พื้นที่เยอะกว่า นิยมใช้ในเมืองไทย โดยเฉพาะการทำสระแบบ Infinity Edge Pool

ดูรายละเอียดเพิ่มติม สระว่ายน้ำมีกี่ระบบ คลิกที่นี่

2. ระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำ

2.1 ระบบทำความสะอาดน้ำ (ระบบกรอง)
– กรองทราย กรองได้หยาบ 15-20 ไมครอน แต่ดูแลง่าย
– กรองผ้า กรองได้ละเอียด แต่ดูแลยาก ค่าบำรุงรักษาสูงกว่า
2.2 ระบบฆ่าเชื้อโรค
– ระบบเติมคลอรีน สารเคมีเยอะ
– ระบบน้ำเกลือ สารเคมีน้อยว่า แต่น้ำจะมีรสชาตเฝื่อนๆ
– ระบบ Fresh Water Pool สารเคมีน้อยที่สุด และน้ำไม่มีรสชาติเฝื่อน คุณภาพน้ำเทียบเท่าน้ำดื่ม (เป็นของ pool&spa ยี่ห้ออื่นให้ตรวจสอบอีกครั้ง)
3.ระบบปรับสภาพน้ำ (ค่า PH) เป็นการรักษาค่า PH ด้วยการปรับค่าความเป็นกรด และด่าง ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำ

สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่า Designer จะต้องออกแบบสระว่ายน้ำใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงงบประมาณ และความเหมาะสมกับพื้นที่หน้างานอีกด้วย โดยงานสระว่ายน้ำนั้น จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาให้คำแนะนำ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ Supplier นั่นเอง