Thursday, 23 May 2024

เสาเข็มมีกี่ประเภท ที่ผู้ออกแบบควรรู้

โดยทั่วไป เสาเข็ม แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ

1.เสาเข็มตอก

1.1 เสาเข็มตอก

ทั่วๆไป จะมีลักษณะ หน้าตัดทึบ มีหน้าตัดหลายรูปแบบเช่น สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือรูปตัวไอ

1.2 เสาเข็มกลมกลวง

รับแรงได้มากกว่าแบบแรก เพราะการที่เสาเข็มมีรูด้านใน ทำให้มีพื้นที่สำหรับเสียดทานกับดินได้มากกว่า และปริมาณดินที่จะเคลื่อนไปเบียดอาคารข้างเคียง ก็จะน้อยลงด้วย
แต่ขึ้นชื่อว่าเสาเข็มตอก ย่อมมีมลภาวะสูง ทั้งเสียงดัง ฝุ่นละออง รวมถึงการสั่นสะเทือน

2.เสาเข็มเจาะ

2.1. เสาเข็มเจาะแห้ง

มักจะใช้ที่ความลึกไม่เกิน 25 เมตร รับน้ำหนักต่อต้น ได้ไม่เกิน 120 ตัน ราคาแพงกว่าระบบเข็มตอก แต่เกิดมลภาวะน้อยกว่า นิยมใช้ในเมืองที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น
วิธีทำคือเจาะดินลงไป แล้วนำเหล็กและเทคอนกรีต ลงไปทำโครงสร้างเสาเข็มในหลุมเลย

2.2 เสาเข็มเจาะเปียก

สามารถเจาะได้ลึกถึง 70 เมตร โดยใช้สารเคมีลงไปเคลือบผิวของดิน ในหลุมที่ทำการเจาะ โดยสารเคมีตัวนี้ทำหน้าที่ยึดประสานดินไม่ให้พังทลายลงมา เวลาเจาะลงไปลึกๆ และเหตุผลนี้เองที่ทำให้เสาเข็มประเภทนี้ถูกเรียกว่า”เสาเข็มเจาะเปียก” เพราะต้องใช้น้ำยาเคมี และแน่นอนว่าต้องแพงกว่า เสาเข็มเจาะแห้ง แต่ก็แลกมาด้วยการรับน้ำหนักที่มากขึ้นนั่นเอง

ส่วนการเลือก ว่าจะใช้เข็มแบบไหนดีนั้น ให้วิศวกรโครงสร้างเป็นคนแนะนำจะดีกว่า เพราะ Designer อย่างเรา แค่รู้จักเสาเข็มว่ามีกี่ประเภท หัวก็จะระเบิดแล้ว