Thursday, 25 April 2024

วิธีการทำแบบขออนุญาต

การทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง โดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถนำไปยื่นขออนุญาตให้เสร็จได้ในครั้งเดียว ต้องมีการกลับมาแก้ไขแทบทุกโครงการ ปัญหาคือ หากเราทำพิมพ์เขียวไป 5 ชุดเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปแก้ไขทั้ง 5 ชุด อาจต้องพิมพ์ไขใหม่ เซ็นใหม่ ทำพิมพ์เขียวใหม่ ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

ในคลิปนี้ จะมีบอกเทคนิคในการยื่นขออนุญาต ก่อนที่จะส่งพิมพ์เขียวจริงทั้ง 5 ชุด ลองฟังและนำไปปรับใช้กันดูครับ 😄

เนื้อหานี้ อยู่ใน Facebook Group Hongmat Member ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถดูได้

สมัครสมาชิก ติดต่อที่ Facebook Page : Hongmat