Thursday, 25 April 2024

Fortune – งานม่านไฟฟ้า / กันสาดไฟฟ้า

Supplier : FORTUNE

Product จะแบ่งเป็น
สำหรับงานภายนอก
– กันสาดไฟฟ้า กันสาดแขนยื่น กันสาดก้ามปู
– กันสาดแนวดิ่ง

สำหรับงานภายใน
– ม่านไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมีผ้า Sunscreen และ Blackout
ผ้า Sunscreen
– ค่าแสงสองผ่าน 1% ให้ความเป็นส่วนตัวสูง
– ค่าแสงสองผ่าน 5% ให้ความเป็นส่วนตัว

ผ้า Blackout ผ้าแบบทึบแสง
– 2 ด้านสีเดียวกัน
– แบบมีโฟมกัน UV 1 ด้าน

ม่านม้วนไฟฟ้า มีมอเตอร์ 2 แบบ คือ AC และ DC
– มอเตอร์ AC แบบไฟบ้านทั่วไป ต้องเดินสายไฟฟ้า
– มอเตอร์ DC มีข้อดีคือไม่ต้องเดินสายไฟ มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชารจ์ไฟได้