Thursday, 25 April 2024

หลืบม่านไม้อัดทำสีพ่นอุตสาหกรรม


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลืบม่าน แผ่นไม้อัด หนา 10 มม. ฉาบแต่งผิวเรียบ กรุบนโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง สำหรับรับชุดม่าน ขนาด 250×150 มม.ทำสีพ่นอุตสาหกรรม ของ….. แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง