Thursday, 25 April 2024

หลังคาคอนกรีต (Flat Slab)


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลังคา ค.ส.ล. เตรียมปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึมทำระบบกันซึมมชนิดทา ประเภทอคริลิกพอลิเมอร์ เสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์ 1 มม.
ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง