Thursday, 23 May 2024

ระบบกำจัดปลวก มีกี่แบบ

ระบบกำจัดปลวก มี 3 แบบ คือแบบวางท่อ แบบพ่น และแบบวางเหยื่อล่อ

1. แบบวางท่อ

เหมาะที่สุดสำหรับงานก่อสร้างใหม่ เพราะสามารถอัดน้ำยากำจัดปลวกเพิ่มได้ในอนาคต แต่ก็จะเจอปัญหาเรื่องท่อตัน

2. แบบพ่น

ก็เหมาะกับงานสร้างใหม่เช่นกัน แต่จะมีปัญหาในอนาคต หากจะพ่นเพิ่มเติม เพราะการพ่น คารจะพ่นรอบโครงสร้าง ไม่ใช่แค่รอบตัวอาคาร ดังนั้น เมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้ว จะไม่สามารถพ่นรอบคาน ใต้พื้นได้นั่นเอง ซึ่งนำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยระบบที่สาม คือระบบเหยื่อล่อ

3. แบบวางเหยื่อล่อ

คือไปวางกล่องที่ใส่ไม้ผสมสารเคมี (เหยื่อ) เพื่อให้ปลวกมากิน แล้วเอาเหยื่อที่มีสารเคมีกลับไปที่รัง ก็จะทำให้ตายยกรัง แบบนี้เหมาะกับอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว และมีคนใช้งานอยู่ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้จะไม่ส่งผลกับคน ต่างจากแบบวางท่อ กับแบบพ่น ที่สารเคมีมีโอกาสฟุ้งกระจายได้

เกณฑ์ในการเลือกใช้งานน่าจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ว่าเป็นงานสร้างใหม่ หรืองานรีโนเวท รวมถึงประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหน เช่น หากมีต้นไม้ที่ปลวกกิน แล้วพาดเข้ามาในบ้าน หรืออยู่ใกล้รั้วบ้านเรา เท่ากับมีความเสี่ยงมาก ก็ควรเลือกใช้ระบบที่ทำซ้ำได้ง่ายๆ