Thursday, 23 May 2024

พื้นปูหญ้าเทียม

หญ้าเทียม (artificial turf หรือ synthetic turf) คือ เส้นใยสังเคราะห์ที่นำมาทำให้ดูเหมือนหญ้าธรรมชาติ
การเตรียมผิวก่อนปูหญ้าเทียม ต้องคำนึงถึงการระบายน้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันปูหญ้าเทียม รุ่น….. ของ……

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงาน– (00 00 00)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง