Thursday, 25 April 2024

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) คือ การใช้แม่พิมพ์ พิมพ์ลายลงผิวหน้าคอนกรีต สามารถทำ Pattern ได้หลากหลาย ขึ้นกับแม่พิมพ์ เหมาะกับงานภายนอกอาคาร


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวขัดหยาบคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม. (Stamp Concrete) (ลายและสีระบุภายหลัง)

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (03 35 33 Stamped Concrete Finishing)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง