Thursday, 25 April 2024

พื้นคอนกรีตขัดเรียบ (ขัดหยาบ)

การทำผิวขัดเรียบ คือ การขัดแต่งผิวหน้าขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ ด้วยเกรียงไม้จนทั่วพื้นผิว แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเม็ดทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย นิยมใช้กับบริเวณพื้นที่ต้องการความเรียบแต่ไม่ลื่น เช่น ที่จอดรถ ถนน


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับผิวขัดเรียบ

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานงานตกแต่งผิวคอนกรีต (03 35 00 Concrete Finishing)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

คู่มือ การแต่งผิวคอนกรีต ชุดงานถนน