Thursday, 23 May 2024

พื้นคอนกรีตขัดมัน

การทำผิวขัดมัน คือ การขัดแต่งผิวหน้าคอนกรีตด้วยการโรยผงปูนซิเมนต์ แล้วขัดผิวมันให้เรียบร้อย การขัดมีหลายวิธี สำหรับพื้นที่เล็กๆก็จะใช้แรงงานช่างในการขัด แต่สำหรับงานพื้นที่ใหญ่ๆมักจะใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย เช่น เครื่องขัดมันคอปเตอร์ เป็นต้น


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับผิวขัดมัน

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานงานตกแต่งผิวคอนกรีต (03 35 00 Concrete Finishing)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง