Saturday, 2 December 2023

ฝ้าเพดานไม้เทียม


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ฝ้าเพดานไม้เทียม กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม.ฝ้าเพดานไม้เทียม ของ….. รุ่น….. หรือเทียบเท่า


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง