Thursday, 25 April 2024

ฝ้าเพดานยิปซั่ม ฉาบเรียบ ทาสี


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสีน้ำอะคริลิค ของ…… แบบด้าน สี….. หรือเทียบเท่า
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสีน้ำอะคริลิค ของ…… แบบด้าน สี….. หรือเทียบเท่า


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง