Thursday, 23 May 2024

ผนังทำสีเท็กเจอร์ (Texture Coating)


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ เตรียมผิวปูนฉาบบาง Skimcoat สำหรับสีพ่นเท็กเจอร์ (สำหรับภายนอก)สีเท็กเจอร์เนื้อทรายสังเคราะห์ ชนิดคริลิค ทับหน้าด้วยสีน้ำอรีลิค ผลิตภัณฑ์ของ ……..

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานสีพ่น Texture ( 09 90 00.1 Texture Coating)ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง