Thursday, 23 May 2024

ผนังก่ออิฐมอญ สกิมโค้ท ทาสี เคลือบผิว

ผนังก่ออิฐมอญ สกิมโค้ท ทาสี เคลือบผิว คือ ผนังที่ต้องการให้มีความเรียบเนียนเป็นพิเศษ ด้วยการ Skim Coat หรือฉาบปิดผิวด้วยปูนฉาบแต่งผิวบาง ก่อนทาสี และเคลือบผิว โดยการเคลือบผิวนี้ ทำเพื่อให้ความชื้นและแสง UV ไม่เข้าไปที่เนื้อสีของผนังโดยตรง จะทำให้ยืดอายุความสวยงามของผนังให้ยาวนานขึ้นอีก แต่ทั้งหมดนี้ก็จะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี ทั้วๆไป


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายนอก)ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายนอก) ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. แบบกึ่งเงากึ่งด้านสำหรับภายนอก หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใส ของ…..

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานผนังก่ออิฐมอญ (มอก. 77-2545) (04 21 13 Brick Masonry)


หมวดงานตกแต่งผิวคอนกรีต ( 03 35 00 Concrete Finishing)


หมวดงานทาสี (09 91 00 Painting)


หมวดงานเคลือบใสผนังภายนอกอาคาร (09 97 00.1 Clear Coatings)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง