Thursday, 25 April 2024

ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสี

ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสี คือ ผนังก่ออิฐที่นิยมใช้กันทั่วไป


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายนอก)ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. สำหรับภายใน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)

ตัวอย่างการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง

** สมาชิก HongMat เท่านั้นที่ใช้งานได้ ** ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หมวดงานผนังก่ออิฐมอญ (มอก. 77-2545) (04 21 13 Brick Masonry)


หมวดงานฉาบปูน ( 09 24 00 Cement Plastering)


หมวดงานทาสี (09 91 00 Painting)ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง