Thursday, 23 May 2024

บัวพื้นโพลียูรีเทน (บัวสำเร็จรูป)


ตัวอย่างการเขียนรายการวัสดุ

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด…..ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง)
บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด…..ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบลอย)


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง